o galerii zespół | 2020

pełny skład

Dyrektor
Marek Kuś
kus@bwa.katowice.pl
tel. +48 32 259 90 40 wewn.12

 

Specjalista ds. Kadr i Sekretariatu
Edyta Śmiłowska
sekretariat@bwa.katowice.pl
tel. +48 32 259 90 40 wewn. 11

 

Dział Administracji
Kierownik Działu — Tomasz Dąbrowski
administracja@bwa.katowice.pl
tel. +48 32 259 90 40 wewn. 19
Jarosław Jakubczyk
Robert Syrek

tel. +48 32 259 90 40 wewn. 18

 

Dział Programowy
Kierownik Działu — dr Marta Lisok
projekty@bwa.katowice.pl
tel. +48 32 259 90 40 wewn.16

Organizacja wystaw — Barbara Lubowiecka
wystawy@bwa.katowice.pl
tel. +48 32 259 90 40 wewn. 13

Promocja, prasa — Katarzyna Szymańska-Marzec
promocja@bwa.katowice.pl
tel. +48 32 259 90 40 wewn. 13

Edukacja — Aneta Zasucha
edukacja@bwa.katowice.pl
tel. +48 32 259 90 40 wewn. 16

 

Dział Wydawnictw
Kierownik Działu — Katarzyna Goczoł
Magdalena Niglus
Aleksandra Kulus

wydawnictwa@bwa.katowice.pl
tel. +48 32 259 90 40 wewn. 15

 

Dział Finansowo-księgowy
Główna księgowa — Mariola Skorupska      
mariola@bwa.katowice.pl
tel. +48 32 259 90 40 wewn. 22

Marianna Boś
marianna.bos@bwa.katowice.pl
Wiesława Dębska
Katarzyna Golda-Liniewiecka
ksiegowosc@bwa.katowice.pl
tel. +48 32 259 90 40 wewn. 21

Księgarnia — Małgorzata Ługiewicz
 ksiegarnia@bwa.katowice.pl
tel. +48 32 259 90 40 wewn. 17

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/