wydarzenia główna galeria | 07.08-12.10.08

Wszystkie kolory są dozwolone, pod warunkiem, że nie przeszkadzają w handlu

wydawnictwa publikacje | 2008

„Wszystkie kolory są dozwolone pod warunkiem, że nie przeszkadzają w handlu” „(…) Wystawa będzie miała wymiar dydaktyczny. Z jednej strony chodzi przecież o edukację spojrzenia: mianowicie o ukazanie, że... 

Wystawa „Wszystkie kolory są dozwolone pod warunkiem, że nie przeszkadzają w handlu” stawia pytania o wykorzystanie kolorów w produkcji przedmiotów użytkowych. Jakie są kryteria wyboru kolorów i jak wybór ten wpływa na społeczeństwo? Jakie kolory są „wskazane” i do jakich celów? Jak kształtują one naszą kulturę wizualną i nasze codzienne otoczenie? Jak ewoluują nasze preferencje w kwestii kolorów?
To, co nas interesuje, to kolorowa materia w masie produkcji rozmaitych przedmiotów. Wystawa ukazuje twórczość tych artystów, którzy przywłaszczają sobie kolorowe wyroby przemysłowe jako materiały-materie, aby przenieść je w inny kontekst, kontekst sztuki.
Jaką poetykę i jaką myśl przekazują nam artyści w tej użytkowej sytuacji? Jak mają się ich prace do kolorowych wyrobów masowej produkcji? Jak kraj ich pochodzenia wpływa na postrzeganie koloru?
Zdecydowaliśmy się na zorganizowanie wystawy międzynarodowej, bo wielu artystów z różnych krajów szuka dziś odpowiedzi na te pytania, tworząc dzieła publiczne, instalacje, integracje i obiekty. Tytuł wystawy sugeruje jedną z możliwych odpowiedzi.

Kurator: Wodek, Atelier Muzeum 340

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/