wydarzenia główna galeria | 16.04–22.05.05

„Gerhard Richter — Przegląd” — wyjątkowy autorski wybór stanowiący przekrój przez twórczość artysty

wydawnictwa publikacje | 2005

„Gerhard Richter — Przegląd” — prace z komentarzem Dietera Schwarza Reprodukowane tutaj prace Gerharda Richtera, nie roszczą sobie pretensji do ukazania pełnego spektrum twórczości artysty, niemniej jednak umożliwiają... 

wydawnictwa publikacje | 2001

„Gerhard Richter — Survey”  

Wystawa „Przegląd” przygotowana została w 2000 roku przez Gerharda Richtera i Götz Adriani dla Institut für Auslandsbeziehungen (IFA) w Stuttgarcie.
W skład wystawy weszło 27 eksponatów, w tym 9 obrazów, a pozostałe prace to grupa offsetów i cibachromów. Był to wyjątkowy autorski wybór stanowiący przekrój przez twórczość artysty. Tematy prezentowanych na wystawie prac stanowią doskonałą reprezentacje zainteresowań twórczych Richtera. Pojawiające się tutaj motywy przewijające się przez całą jego twórczość.
Wystawa zorganizowana we współpracy z Instytutem Goethego w Krakowie.

„Próba przedstawienia tak złożonego dzieła jak twórczość Gerharda Richtera w ramach programu Intitut für Auslandsbeziehungen graniczy wręcz z niemożliwością. Jakakolwiek prezentacja przeznaczona do wystawiania poza granicami, podróżująca przez wiele krajów na przestrzeni kolejnych lat, musi nieuchronnie podlegać ograniczeniom, zarówno co do zakresu jak i elastyczności. Ponadto, sam format wystawy, nawet tylko w niewielkim stopniu retrospektywny, wychodziłby poza te ograniczenia. Czyż nie było rzeczą oczywistą, aby przed rozpoczęciem tak ambitnego projektu poprosić samego Gerharda Richtera, aby samodzielnie skomponował taką wystawę jako rodzaj autoportretu, który według niego prezentowałby zagranicznej publiczności jak najlepiej zarówno jego samego jak i jego dzieła?
W 1997 roku zwróciłem się do Gerharda Richtera, ażeby dowiedzieć się czy byłby skłonny do skomponowania wystawy dla Intitut für Auslandsbeziehungen. Po wnikliwym przemyśleniu propozycji zgodził się na tę przygodę. Od czasu wyrażenia zgody do ukończenia projektu minął pewien czas, podczas którego zajęty był pracą nad pracą Czarne, Czerwone, Złote, stanowiąca część planu dekoracji wnętrz byłego budynku Reichstagu w Berlinie.
To wspaniałe dzieło rozpętało pewne publiczne i polityczne kontrowersje, co sprawiło, że artysta z powątpiewaniem patrzył na możliwość przyjęcia kolejnych „publicznych” zleceń. Musiał minąć pewien czas zanim poczuł się gotowy do rozpoczęcia prac nad niniejszym, równie wymagającym projektem. Jestem głęboko wdzięczny Gerhardowi Richterowi za umożliwienie nam tak wymownej prezentacji jego twórczości”.

Kurator wystawy: Götz Adriani

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/