wydarzenia główna galeria | 21.06-28.07.02

Wojciech Fangor — malarstwo, rysunek i formy przestrzenne

21 czerwca 2002 roku otwarto w katowickim BWA wystawę Wojciecha Fangora (ur. 1922). Otwarcie połączone było z promocją książki Bożeny Kowalskiej pt. „Fangor — malarz przestrzeni”, wydanej w 2001 r. przez Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe oraz Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Ksiażka otrzymała nagrodę 42 Konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Książki Roku 2001”.
Wojciech Fangor należy do najwybitniejszych polskich malarzy. Debiutował w 1949 r. wystawą indywidualną w Galerii Klubu Młodych Artystów i Naukowców w Warszawie, prowadzonej przez Mariana Bogusza. Fangor jest twórcą pierwszego na świecie environment, które zostało przez niego zrealizowane (z udziałem przyjaciela artysty — architekta Stanisława Zanecznika) w 1958 r. w Salonie Nowej Kultury w Warszawie. Nadał twórca temu pokazowi nazwę „Studium przestrzeni”. Także w obrazach tworzonych przez artystę głównym problemem jest przestrzeń.
W 1961 r. Fangor wyjeżdża z Polski rezygnując ze stanowiska docenta w warszawskiej ASP. Początkowo przebywa w Europie: Austrii, Francji i Niemczech, gdzie twórczość jego zyskuje duże zainteresowanie, a następnie emigruje do Stanów Zjednoczonych (1966), gdzie otrzymuje stanowisko profesora na Wydziale Malarstwa Fairleigh Dickinson University w Madison w Nowym Jorku.
Jego malarstwo abstrakcyjnych, pulsujacych kręgów barwnych i fal zyskuje powszechne uznanie i wielkość popularność. Fangor jest jedynym polskim artystą, który został zaproszony i uczestniczył w słynnej międzynarodowej wystawie „The responsive Eye” w Museum of Modern Art w Nowym Jorku w 1965 r. i jedynym polskim artystą, który miał indywidualną wystawę w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku (1970).
Po 1975 r. artysta powrócił do indywidualnie pojętej, posiadającej kilka zróżnicowanych faz, figuratywności w malarstwie.
Wystawa katowicka prezentuje z bogatej i wielorodnej twórczości Fangora, wybrane przez jej kuratorów, dzieła z trzech tylko okresów jego działalności:
1. z wczesnej fazy malarstwa przedstawieniowego o cechach kubizowania (ok. 1949 r.),
2. z fazy sztuki bezprzedmiotowej obejmujacej poszukiwania z zakresu przestrzeni, ruchu i barw poczynając od fotograficznej dokumentacji „Studium przestrzeni” (lata 1958-1975) stanowiące główny trzon eksozycji,
3. z fazy ostatnich dziesięcioleci — portrety mebli, głównie krzeseł.

Kuratorzy: Bożena Kowalska, Mieczysław Szewczuk

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/