wydawnictwa publikacje | 2010

katalog „Jerzy Wroński — obrazy-reliefy, akwarele metamorficzne, kopciogramy”

wydarzenia główna galeria | 08.10–14.11.10

Jerzy Wroński — obrazy-reliefy, akwarele metamorficzne, kopciogramy Jerzy Wroński — profesor sztuk plastycznych, absolwent wydziału malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jeszcze w trakcie studiów... 

Pierwsza tak rozległa, monograficzna publikacja artysty, zawierająca prace ze wszystkich wymienionych etapów pracy twórczej Jerzego Wrońskiego.

„(…) Do obiegowych należy opinia, że znaczące odkrycia tak w nauce, jak i w sztuce, dokonują się przypadkowo. Osobiście opinii tej nie podzielam. Ażeby w jakiejkolwiek dziedzinie twórczości przewidzieć czy intuicyjnie przeczuć znaczenie fenomenu zwanego przypadkiem, wprzódy trzeba być do tego odkrycia solidnie przygotowanym. Życie sztuki i nauki stale potwierdza tę prawdę — od odkrycia do odkrycia, od dzieła do dzieła. Nie zgadzam się więc z samym twórcą kopcio‑fotografii, gdy mówi, że do wynalezienia metody ich kreowania doszło przypadkowo. Trzeba było wieloletnich i twórczych doświadczeń artysty, by w chałupie na Krzywym doszło do odkrycia tej foto‑metody malowania. Autor tak pisze o tym zdarzeniu:
‘Kiedyś, wieczorem, stłukło mi się szkiełko od lampy naftowej. Tknięty jakimś przeczuciem, kawałeczek tego szkiełka zamoczyłem w wodzie, następnie przeniosłem go nad płomień świecy. W wyniku tego zderzenia żywiołów: płomienia i wody, która pozostała na szkiełku, doszło do błyskawicznej burzy, zaczęło coś się dziać, coś żyć, poruszać się, przemieszczać… Zwróciło to moją uwagę i powtórzyłem doświadczenie na płaskim szkiełku. Spróbowałem to, co na szkiełku powstało, powiększyć wielokrotnie przy użyciu powiększalnika fotograficznego. Dostrzegłem niezwykle interesującą strukturę, która daje się zaobserwować w pełni właśnie przy wielokrotnym powiększeniu’.
Jak z powyższego wynika, odkrycie metody tworzenia kopciogramów nie było szukaniem po omacku; dokonywało się metodycznie, krok po kroku, z absolutnym słuchem eksperymentatora, słuchem, którym Jerzy Wroński dysponował już podczas wynajdywania niekonwencjonalnych technik Obrazów‑reliefów, Pejzaży archeologicznychRysunków dyfuzyjnych.
O tworzeniu Obrazów‑reliefów powie Wroński tak: ‘Nie myślałem wtedy ani o figuracji, ani o abstrakcji; traktowałem ten proces jako trening możliwości’.”

Tadeusz Gustaw Wiktor
„Wrońskiego obrazowanie entropii”
fragment tekstu z katalogu

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/