wydawnictwa publikacje | 2002

katalog prac Andrzeja Pawłowskiego

„Andrzej Pawłowski jest jednym z najwybitniejszych artystów polskich czasu powojennego. Stał sie znany w latach pięćdziesiątych dzieki kineformom — ruchomym, improwizowanym obrazom świetlnym, które następnie sfilmował. Stymulatory wrażeń nieadekwatnych — rzeźby dotykowe jakie stworzył na początku lat sześćdziesiątych krytyka uznała za bezprecedensowe w historii sztuki. Sformułował oryginalną ideę formy naturalnie ukształtowanej. W swoich rozważaniach uznał, że kształt powstaje w rezultacie autentycznego procesu uwarunkowanego prawami przygody, co w świecie natury jest zjawiskiem oczywistym — np. wzrastanie roslin — a co możliwe jest również do uzyskania w warunkach sztucznych, w działaniach, krótymi obciążamy przyrodę. Stawiał na aktywne posługiwanie się intelektem w procesie twórczym: przedkładał określanie założeń i idei dzieła nad zabiegami uporczywej ich materializacji. Ta postawa sytuuje go wśród prekursorów sztuki konceptualnej. Efektem poszukiwań artystycznych i praktyczną realizacja idei formy naturalnie ukształtowanej było kilkanaście cykli wykonanych w różnych technikach, przypisywanych do tradycyjnych dziedzin fotografii, jak m.in. Luxogramy, Heliogramy, Omamy, Genesis, Discovery, malarstwa: Formy naturalnie ukształtowanePowierzchnie naturalnie ukształtowane, oraz rzeźby: Manekiny i Sarkofagi.

Twórcza aktywność Andrzeja Pawłowskiego spełniała się również na polu projektowania dla przemysłu, aranżowaniu wnętrz i wystaw, realizowaniu filmów, w organizowaniu pionierskiej szkoły designu — Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pieknych, w pracy pedagogicznej, naukowo-badawczej i teoretycznej.
Wystawa ukazuje drogę Andrzeja Pawłowskiego głównie jako artysty. Katalog dokumentuje po raz pierwszy wszystkie jego znane dzieła, również niezachowane, a kalendarium zawiera informacje dotyczące wielowątkowej działalności Artysty.

Jeśli opracowanie to stanie się przydatnym przewodnikiem i punktem wyjścia do dalszych badań, zamysł jego przygotowania będzie spełniony. (…)”

Czesława Małgorzata Panek
(fragment tekstu z katalogu)

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/