edukacja warsztaty

sztuka (w) edukacji — warsztaty ekspresji twórczej dla dzieci i młodzieży

W ramach edukacji artystycznej od wielu lat odbywają się w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach warsztaty ekspresji twórczej.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży — grup szkolnych z Katowic i okolicznych miast oraz dla osób indywidualnych.

Głównym założeniem warsztatów jest stworzenie asumptu do zwiększania samodzielnej aktywności twórczej. Działania przebiegają dwupłaszczyznowo, łącząc komplementarnie część merytoryczną z warsztatową. Stałym elementem zajęć jest prezentacja aktualnej wystawy wraz z prelekcją, dzięki czemu dzieci poznają różnorodne zjawiska artystyczne i uczą się własnego sposobu interpretacji dzieł sztuki. Staramy się przełamać stereotyp, według którego sztuka współczesna jest niezrozumiała i trudna w interpretacji. Dążymy do tego, by dzieci odrzuciły głęboką analizę i kierując się własnymi wrażeniami i odczuciami potrafiły znaleźć własną metodę odczytywania dzieł i umiały dać obraz swym doznaniom werbalnie i plastycznie. Zakres działań praktycznych obejmuje interdyscyplinarne działania artystyczne m.in. instalacje przestrzenne, performance'y.
W świecie, w którym coraz częściej zapomina się o pięknie i estetyce, stworzyliśmy miejsce, w którym dziecięca wrażliwość i ekspresja znajdują sposobność do przybrania realnego kształtu w trakcie działań twórczych.

Prowadzenie: Aneta Zasucha

Przeprowadzamy również warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, animatorów oraz osób zajmujących się kulturą i sztuką, które propagują nowoczesne metody pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach edukacji artystycznej.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/