wydarzenia główna galeria | 10-11.2002

Jiří Anderle — Patrząc za siebie i przed siebie

wydawnictwa publikacje | 2002

„Jiří Anderle. Patrząc za siebie i przed siebie” „Ogromny i bogaty dorobek pięćdziesięciu lat twórczości czeskiego artysty Jiříego Anderle obejmuje grafiki, rysunki, obrazy i... 

Jiří Anderle to czeski artysta cieszący się międzynarodowym uznaniem. Jest twórcą wyróżniającym się sposobem wykorzystania historycznych zdobyczy ludzkości w zakresie bogactwa idei i środków wyrazu oraz skupianiem się na najgłębszych zakamarkach naszego wspólnego dziedzictwa; z miriad świadomych i nieświadomych obrazów tworzy dzieła sztuki, stapiając przeszłość z teraźniejszością, przetykając marzenie z rzeczywistością, ukazując widzowi złożony zakres praw moralnych, charakterów i doświadczeń poprzez głębokie metafory kondycji ludzkiej. Przez ponad czterdzieści lat swojej kariery artystycznej, Anderle tworzy rozmaite i liczne dzieła graficzne, malarskie i rzeźbiarskie. Przy całej różnorodności form i technik, polifoniczną sztukę Anderle cechuje jedna wyraźna i zawsze obecna zasada: jest to podstawowa wizja humanistyczna, wykraczająca poza pojęcia określonego czasu, miejsca i zróżnicowania kulturowego, która eksploruje najbardziej fundamentalne i uniwersalne problemy, z jakimi boryka się ludzkość. Anderle mówi do nas jak ktoś, kto wnika poza pozory powierzchowne czy efemeryczne, przekazując swoje uczucia zarówno na poziomie intelektu jak i instynktu. Sięga do bogatych własnych idei i odczuć, projektując obrazy metaforycznej dramy, wykraczającej poza wymiar widzenia zewnętrznego.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/