wydarzenia główna galeria | 08.2005

Urszula Broll „Tylko dźwięki są ciepłe jak motyle — ćma w dzwon zamknięta biel ściera…

wydawnictwa publikacje | 2005

Urszula Broll — publikacja przybliżająca życie i twórczość artystki „Mam bardzo głęboki kontakt z własnymi pracami, tworzę je właściwie dla siebie, dla poznania tego czego o sobie nie wiem… W ciszy,... 

… o blaszany księżyc — mieszam kurz i złota — spopielałe pióra kołyszą drewniane dzwony — godzina jak paw fiolety otwiera — wskazówki w ostrych gwoździach nie poranią już słońca — w powietrzu ukrzyżowane rozpięty cień kołyszą — białe kamienie snu sprawiedliwego”.
Urszula Broll (1961)

Urszula Broll-Urbanowicz
Urodziła się w 1930 roku w Katowicach. Dyplom ASP w Katowicach w roku 1955.
W roku 1953 była współzałożycielką grupy St-53 i brała udział we wszystkich wystawach grupy podczas jej istnienia.
Związana z ruchem neoawangardy i Galerią Krzywego Koła w Warszawie. Od roku 1967 brała udział w działaniach kręgu Oneiron, którego była współzałożycielką. wlatach siedemdziesiątych aktywnie uczestniczyła w pierwszej w Polsce grupie buddyjskiej.
Od roku 1983 mieszka pod Jelenią Górą, jakkolwiek nadal jest związana z katowickim środowiskiem artystycznym.
Brała udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych.
Prace w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/