wydawnictwa publikacje | 2004

20 plenerów spod znaku geometrii — dokumentacja dziejów międzynarodowego pleneru-sympozjum

Przedstawiona publikacja, mimo że towarzyszyła wystawie pod tym samym tytułem, stanowi pozycję niezależną. Jej celem jest możliwie pełne zdokumentowanie dziejów międzynarodowego pleneru-sympozjum, który z coroczną częstotliwością odbywa się w Polsce od 21 lat.
Książkę otwiera tekst wprowadzający, który zawiera historię powołania do życia i dzieje rozwoju pleneru oraz omówienie jego ewoluujących celów i zagadnień związanych z jego specyfiką.
Niezwykle istotny dział książki stanowią wypowiedzi oceniające i wspomnieniowe uczestników plenerów: trojga krytyków sztuki z Polski i Niemiec oraz piętnastu artystów (ośmiu z zagranicy).
W części czysto dokumentacyjnej opracowanie zawiera wyliczenie dwudziestu tytułowych plenerów z wykazami artystów biorących w nich udział i ze szczegółowymi programami prowadzonych na nich zajęć teoretycznych.
Kolejną część opracowania zajmują spisy nazwisk artystów uczestniczących w sympozjach i, oddzielenie, autorów prowadzacych na nich wykłady.
Wizualną i ilościową dominantę książki stanowią reprodukcje dzieł ofiarowanych przez twórców instytucjom, które były gospodarzami plenerów, przy czym każdy artysta jest tu reprezentowany tylko jedną z podarowanych przez niego prac.
Łącznie w wydawnictwie przedstawionych jest 137 artystów, w tym 55 z Polski i 82 z zagranicy.

Bożena Kowalska

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/