wydawnictwa publikacje | 2003

Roman Kalarus — plakat, grafika, rysunek, …

Roman Kalarus zarówno jako autor plakatów, grafik, czy rysunków jest artystą integralnym. Nie rezerwuje sobie żadnej techniki ani żadnego gatunku do jakiś oddzielnych, specyficznych wypowiedzi. Plakat to według niego dzieło sztuki i kropka. Zamówienie to ważny, ale zaledwie impuls. Wszystkie jego prace wynurzają się z przestrzeni już zastanej, z wysypiska pop-kultury, na które składają się reklamowo-medialne ikony, symbole i znaki. Cała Sztuka polega, dosłownie i w przenośni, na podniesieniu. Wyjęciu z opalizującego śmietniska elementów szczególnie energetycznych, a następnie takiej ich modulacji, zestawieniu i syntezie, która pozwoli na Sztukę właśnie.
Publikację otwiera tekst Macieja M. Szczawińskiego, zawiera ona krótką biografię autora oraz spis ważniejszych wystaw w których brał udział.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/