wydawnictwa publikacje | 2002

poszukiwanie ładu w malarstwie Ewy Zawadzkiej

Sztukę Ewy Zawadzkiej cechuje konsekwencja oraz esencjonalność osiągana wyrafinowanymi środkami technicznymi, wykraczającymi poza pozorną perfekcję. Zasadnicza tożsamość oraz niepowtarzalny i zawsze rozpoznawalny charakter tej sztuki, a także subiektywny język plastyczny czerpiący siłę perswazji z surowej dyscypliny formalnej, ujawniają dyspozycję artystki do poszukiwanie ładu w niepewnym świecie spojrzenia. Zawadzka kreuje swoje projekty bardzo rygorystycznie, a żelazna zasada porządku jest wynikiem stosowania przez nią niezwykłej precyzji w realizacji prac, które są zawsze głęboko przemyślane i skomponowane po mistrzowsku.
Publikacja zawiera teksty autorstwa Doroty Folgii-Januszewskiej, Marka Meschnika, Bożeny Kowalskiej oraz Jurgena Weichardta. Na końcu książki znajdziemy również biografię artystki, spis otrzymanych przez nią nagród, spis wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz bibliografię.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/