wydawnictwa publikacje | 2001

Oblicza śmierci we współczesnej sztuce polskiej

Publikacja wystawy VIII Biennale Sztuki Wobec Wartości, poświęconej tematyce śmierci w sztuce polskiej po 1945 roku „począwszy od problemu określanego przez krytykę traumą przeżytych doświadczeń wojny po współczesnych artystów”. W książce i na wystawie zaprezentowano prace Mirosława Bałki, Tadeusza Brzozowskiego, Marka Chlandy, Tadeusza Kantora, Marka Kusia, Jerzego Nowosielskiego, Andrzeja Pawłowskiego, Marka Rogulskiego-Rogulusa, Jonasza Sterna, Tomasza Struka, Aliny Szapocznikow, Andrzeja Szewczyka, Janusza Tarabuły, Mariana Warzechy, Andrzeja Wróblewskiego. Publikacja prezentuje wymienionych artystów, zarówno w autokomentarzach, wspomnieniach, wywiadach, jak i tekstach analitycznych pióra Wawrzyńca Brzozowskiego, Marka Chlandy, Krystyny Czerni, Philippe’a Ganda, Rafała Jakubowicza, Anny Król, Jerzego Nowosielskiego, Marka Rogulskiego-Rogulusa, Tomasza Struka, Andrzeja Szewczyka, Jana Trzupka. Teksty te poprzedzone zostały materiałami dotyczącymi sztuki dawnych wieków, m.in. wątków śmierci w sztuce baroku i polskiego malarstwa romantycznego, autorstwa Eleonory Jedlińskiej i Jerzego Żmudzińskiego. Książka wzbogacona została o noty biograficzne artystów uczestniczących w wystawie z wyborem ważniejszej literatury.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/