wydawnictwa publikacje | 1998

Maria Jarema — rzeźbiarka, malarka, scenografka

Maria Jarema jedna z najwybitniejszych polskich artystek. Studiowała rzeźbę w ASP w Krakowie. W latach trzydziestych związana z awangardą artystyczną, Teatrem Artystów „Cricot” i „Grupą Krakowską”. W czasach socrealizmu jako jedna z niewielu wycofała się z oficjalnego życia kulturalnego.
Początkowo zajmowała się rzeźbą. Pod koniec lat 30. swoje zainteresowania skierowała ku malarstwu, któremu pozostała wierna do końca. Fascynacja ekspresją tańca, efektami ruchu w przestrzeni, najpierw ujawniona w rzeźbie, później stała się zasadniczym motywem jej sztuki. W cyklach obrazów, wykonywanych techniką monotypii i tempery, rozwijała ideę integracji ruchu form, barw, światła za pomocą języka abstrakcji wzbogaconego subtelną aluzją do figury ludzkiej.
Od roku 1956 współpracowała z teatrem „Cricot 2” Tadeusza Kantora, a w 1957 weszła w skład drugiej „Grupy Krakowskiej”.
Tuż przed śmiercią artystki jej dorobek eksponowano na 29. Biennale Sztuki w Wenecji.
Publikację otwiera tekst Mariusza Hermansdorfera, na końcu książki znajdziemy katalog wszystkich znanych autorce prac Marii Jaremy, spis wystaw, kalendarium oraz bibliografię.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/