wydawnictwa publikacje | 2007

„Armando” — sztuka, która skupia się na fenomenach przemocy i zła

wydarzenia główna galeria | 18.05-12.08.07

Armando — „sztuka, inspirowana osobistym doświadczeniem wojny” Armando (ur. 1929 w Amsterdamie) jest jednym z największych powojennych artystów holenderskich. Poza plastyką (malarstwo, rysunek, rzeźba)... 

Armando poza sztukami wizualnymi (malarstwo, rysunek, rzeźba, film) zajmuje się również literaturą i muzyką. W początkach twórczości jego prace kojarzone są z nurtami informel, nowej figuracji. W tym czasie zakłada Niderlandzką Grupę Nieformalną, wystawia z Grupą Zero. W połowie lat 60. postawa Armando wyraźnie wymyka się uproszczonym klasyfikacjom, stanowiąc osobne, wyjątkowe zjawisko na artystycznej mapie Europy. Jego sztuka, inspirowana osobistym doświadczeniem wojny, skupia się na fenomenach przemocy i zła.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/