wydawnictwa publikacje | 2001

„Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach 1949-1999” monografia Galerii autorstwa Marka Meschnika

„Oddając do rąk Państwa publikację poświęconą działalności Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach w latach 1949-1999, nie mogę się oprzeć chęci wyrażenia satysfakcji z tego powodu, że udało się tak obszernie i dogłębnie opisać i podsumować pięćdziesięcioletnią historię tej instytucji. Podjęliśmy się wydania tej pracy o charakterze monograficznym, mającej zarówno charakter dokumentacyjny, jak i będącej przekrojową analizą, z myślą o zaprezentowaniu możliwie najpełniejszego obrazu katowickiego Biura Wystaw Artystycznych.

Pragnę zaznaczyć, że niniejsza publikacja składa się z dwóch odrębnych części. Pierwsza z nich obejmuje syntetyczny tekst wstępu, druga zaś przynosi kalendarium wystaw organizowanych przez BWA w Katowicach od momentu powstania w roku 1949. To opracowanie jest bardzo interesującą inicjatywą wydawniczą, w której poprzez omówienie tej jednej z głównych instytucji artystycznych województwa śląskiego wypełnia się jednocześnie w sposób zasadniczy lukę w całościowym ujęciu życia artystycznego tego regionu w ostatnim półwieczu.

Wyrażam nadzieję, że zamieszczone w publikacji teksty, zgromadzony bardzo obszerny materiał faktograficzny i źródłowy, jak najlepiej pozwolą poznać i przybliżyć wszystkim zainteresowanym historię działalności Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach.”

Czesława Małgorzata Panek
Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach — wstęp do publikacji

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/