wydawnictwa publikacje

katalog 22 Biennale Plakatu Polskiego Katowice — nagrodzeni, wyróżnieni, zakwalifikowani

wydarzenia główna galeria | 2.12-20.01.12

22 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2011 — od uznanych mistrzów po najmłodsze pokolenie artystów Plakat w Polsce, znany z wielkiego wyrafinowania formalnego swój rozkwit zawdzięczał między innymi specyfice panującego systemu, w... 

wydarzenia | 12.11-15.01.12

pamięci Henryka Mikołaja Góreckiego — wystawa pokonkursowa plakatów Jury w składzie: prof. Stanisław Wieczorek — Przewodniczący Krzysztof Dydo — Właściciel Galerii Plakatu w Krakowie prof. Tadeusz... 

wydawnictwa publikacje | 2009

21 Biennale Plakatu Polskiego — katalog / podsumowanie Katalog 21. Biennale Plakatu Polskiego zawiera reprodukcje plakatów nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy. 

wydawnictwa publikacje | 2007

20 Biennale Plakatu Polskiego — katalog / podsumowanie Katalog 20. Biennale Plakatu Polskiego zawiera reprodukcje plakatów nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy. 

Katalog 22. Biennale Plakatu Polskiego zawiera reprodukcje plakatów nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy 22 BPP oraz do konkursu Pamięci H.M. Góreckiego.

 

„Problemem zasadniczym dla współczesnego polskiego artysty jest brak rozwiniętego rynku sztuki. Ponieważ w istotny sposób zmalało zapotrzebowanie na plakat artystyczny, młode pokolenie artystów korzysta często z innych możliwości uzyskania zamówień, jakie stwarzają współczesne formy grafiki użytkowej. Instytucje często zwracają się do artystów grafików o zaprojektowanie znaku firmowego, czyli logo firmy. Doświadczenie plakacisty, który dobiera właściwy znak plastyczny do odzwierciedlenia zamierzonej treści, staje się bardzo pomocne przy projektowaniu logo. Można zaobserwować również odwrotny proces, kiedy doświadczenie grafika projektanta wywiera wpływ na formę plakatu. Dominuje w takim wariancie na płaszczyźnie plakatu lapidarny, syntetyczny, pojedynczy znak, podobnie jak w przypadku logotypu.

W tegorocznym konkursie Polskiego Biennale Plakatu Grand Prix otrzymała Agnieszka Ziemiszewska za plakat Mam lęk wysokości, w którym dominuje wizerunek, sprowadzony do lapidarnego, czarnobiałego znaku. Zbliżony charakter, redukujący w podobny sposób przekaz wizualny, posiadają prace Marceliny Rydelek Konsumpcjonizm (Nagroda ASP Kraków) i Magdaleny Wosik Hope for Peace (Nagroda ASP Katowice).”

Tomasz Gryglewicz (fragment)

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/