wydarzenia mała przestrzeń | 22.11-16.12.12

Michał Smandek „Zmęczenie materiału” — ostatnia odsłona cyklu „Drobnostki”

wydawnictwa publikacje | 2012

publikacja podsumowująca cykl „Drobnostki” Publikacja jest podsumowaniem projektu Drobnostki — zaplanowanej na cały rok płaszczyzny spotkań artystów, designerów i społeczności... 

Wystawa Michała Smandka to kolejne wydarzenie w ramach projektu Drobnostki — zaplanowanej na cały rok płaszczyzny spotkań artystów, designerów i społeczności lokalnej w ramach projekcji, paneli dyskusyjnych, performance’ów i akcji w mieście. Jego celem jest stymulowanie przez artystów potrzeby przekształcenia najbliższego otoczenia, która może prowadzić do zmiany sposobu myślenia o przestrzeni jako formie modelującej większość zachowań. Działania i realizacje zaproszonych twórców mają zachęcać do przeprojektowania niegościnnej przestrzeni miasta w miejsce stwarzające okazje do zadomowienia, nawiązywania i podtrzymywania więzi.

Michał Smandek wykorzystuje w swoich najnowszych pracach takie materiały jak dym, popiół, ołów, węgiel, piasek i lepik. Są one zapisem jego prywatnych performanców, zmagań z materią i konsekwentnie przeprowadzanych działań na terenach postindustrialnych w ramach Prac naprawczych. Smandek kolonizuje przestrzeń i materie podejmujące z nią subtelne eksperymenty mające na celu przekroczenie granic ich właściwości fizycznych. Często powtarza, że jeżeli nie zrobi nic w danym miejscu, nie będzie mógł nazwać go później swoim. Do rzeczywistości podchodzi z jednej strony z pasją naukowca badającego prawa fizyki, z drugiej z godną uwagi czułością, starając się swoimi realizacjami roztoczyć nad nią krótkotrwałą opiekę.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/