wydarzenia | do/till 17.05

regulamin 23. Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2013 do pobrania

wydawnictwa publikacje | 2013

katalog 23 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2013 — nagrodzeni, wyróżnieni, zakwalifikowani Katalog 23. Biennale Plakatu Polskiego zawiera reprodukcje plakatów nagrodzonych, wyróżnionych oraz zakwalifikowanych do wystawy. 

Zapraszamy do udziału w kolejnej 23. edycji Biennale Plakatu Polskiego. Poniżej regulamin konkursu do pobrania.

Kwalifikacji plakatów do udziału w 23. Biennale Plakatu Polskiego dokona Komisja Kwalifikacyjna, natomiast nagrody i wyróżnienia przyzna Jury powołane przez organizatorów.

Jury uhonoruje autorów najwybitniejszych plakatów nagrodami: Grand Prix, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem oraz Wyróżnieniami Honorowymi.
Przyzna także nagrodę za szczególny wkład w rozwój sztuki plakatowej w Polsce.
Poza nagrodami regulaminowymi przewiduje się przyznanie nagród fundowanych.

Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród nastąpi w dniu otwarcia wystawy 23. Biennale Plakatu Polskiego.

Lista uczestników, których prace zakwalifikowały się do wystawy zostanie ogłoszona na stronie internetowej Galerii po obradach Komisji Kwalifikacyjnej, nie później niż do końca czerwca 2013 r. Laureaci o przyznanych nagrodach zostaną powiadomieni listownie.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/