edukacja archiwum | 2.08.13

Dorota Grubba-Thiede „Niepowinności” — 2 edycja projektu DO SZTUKI GOTOWI START!

edukacja do sztuki gotowi start! | 2012—2020

projekt edukacyjno-artystyczny DO SZTUKI GOTOWI START! Harmonogram działań w ramach 9. edycji:  14—17 lipca 2020 r. — warsztaty i akcja artystyczna pt. „Powrót do... 

Warsztaty dla dzieci, młodzieży i osób zainteresowanych pt. „Niepowinności” będą miękkim ćwiczeniem z analizy sztuki współczesnej. Punktem wyjścia będzie „Głowa św. Jana Chrzciciela” z 1975 r. autorstwa Krystiana Jarnuszkiewicza — wybitnego współczesnego rzeźbiarza urodzonego w Mysłowicach pod Katowicami. W jego prekursorsko-postmodernistycznej strategii działań znajdujemy szereg cech „przyszłej sztuki”, a zarazem głęboki dialog z wybitnymi dokonaniami dawnych (niekiedy bezimiennych) mistrzów. By rozpoznać te dwa kierunki otoczę pracę kontekstami późniejszymi i wcześniejszymi, takimi jak fenomen rzeźby cykladzkiej, sztuki średniowiecznej, rzeźby futurystycznej, następnie strategie sztuki postmodernistycznej i posthumanistycznej. Warsztaty mają zachęcić odbiorców do rozwijania umiejętności „czytania” sztuki, w tym sztuki współczesnej. Pod koniec warsztatów spróbujemy wspólnie zbudować z tych procesów myślowych wystawę (poszukując niekonwencjonalnych metod aranżacji tego laboratoryjnego materiału).

Działanie w przestrzeni miasta będzie spacerem z transparentną rzeźbą, której forma podatna jest na ruch i modyfikacje. Wyprowadzanie rzeźby w miasto będzie rodzajem parafrazy na „aresztowanie rzeźby” Przemysława Kwieka, do której doszło w 1968 r. w Warszawie. Kwiek w duecie z Zofią Kulik w laboratoryjnej pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza na warszawskiej ASP dokonywali szeregu działań dekonstruujących potoczne uwarunkowania rzeźby, w tym jej funkcje monumentalne, memoratywne, hierarchiczne, etc., etc. Rzeźbę zmontowaną ze szmacianych gałganów i innego rodzaju materiałów biednych Kwiek wyprowadził w 1968 r. na plac defilad przed Grób Nieznanego Żołnierza. Konfrontacja „brzydkiej rzeźby” z przypadkową publicznością zakończyła się zaaresztowaniem anestetycznego monstrum wraz z jej autorem. Patronem działania w Katowicach będzie również Francis ALŸS, autor dyskretnych, metaforycznych i w filozofii anarchizujących działań w przestrzeniach miejskich, które niekiedy kończą się konfrontacją z policją, wywołują też różnorodne reakcje mieszkańców. Warto przypomnieć akcję „Zielona linia” w Jerozolimie
z 2005 r., wprowadzenie w przebiegu ulic rysunku — łagodnej zielonej stróżki farby (płynącej z przedziurawionej puszki, trzymanej przez ALŸSA w dłoni) rozdzielającej stłoczonych ludzi. Długonogi artysta przemierzał szybkim krokiem solidne obszary miasta, niepostrzeżenie, jakby zachowując „transparentność” — przeprowadzał linię coraz dalej i dalej tworząc „niemożliwy”, łagodny, zielony łącznik. Mój spacer z transparentną rzeźbą będzie działaniem otwartym i w zamierzeniu Niestrzeżonym. Spacer po różnych rejonach miasta kontrapunktować będą krótkie akcje „prezentacji figury” (animacja tej mobilnej, przekształcalnej rzeźby).

Wykład dotyczył będzie kategorii „niepowinności” w sztuce współczesnej w odniesieniu do działań wybranych artystów alternatywnych od ok. 1960 do 2013 r.

Dorota Grubba-Thiede — historyczka sztuki i rzeźbiarka, zajmuje się działaniami z zakresu badań oraz promocji historii rzeźby współczesnej oraz polskiej sztuki współczesnej, również m.in. projektami merytorycznymi wystaw i ich aranżacją przestrzenną. Doktor nauk humanistycznych z zakresu Nauk o Sztuce. Adiunkt w Międzywydziałowym Instytucie Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku od 2010 r. Należy do Polskiego Instytutu Studiów Nad Sztuką Świata.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/