wydarzenia główna galeria | 23.08-29.09.13

Głośno!/Loud! — przegląd sztuki wideo od lat 60. XX wieku do dzisiaj

Kiedy 27 czerwca 1967 roku The Beatles wykonali transmitowaną na cały świat przez satelitę piosenkę All You Need Is Love, rozpoczęła się globalizacja — proces, w którym muzyka i obraz miały swój ogromny udział.

Wystawa Głośno!/Loud! jest przeglądem sztuki wideo od lat 60. XX wieku do dzisiaj. Wszystkie filmy łączą muzyczne i dźwiękowe poszukiwania ich twórców. Czasowym punktem wyjścia jest koniec lat 60., kiedy to pojawienie się ruchów awangardowych w muzyce zbiegło się z intensywnym rozwojem techniki rejestracji i przekazywania obrazu. Artyści wizualni szybko zainteresowali się nowymi możliwościami, jakie daje kamera wideo. — Nie tylko jako narzędzia ułatwiającego rejestrację, ale również ingerencję w obraz i jeszcze ściślejszego sprzężenia go z muzyką.

Dodatkowe możliwości przed twórcami wideo otworzyło upowszechnienie się transmisji satelitarnych, pozwalające tworzyć widowiska łączące nie tylko różne dziedziny sztuki, ale także kontynenty. W końcu rewolucja internetowa sprawiła, że wideo stało się najbardziej demokratycznym, bo najłatwiejszym do rozpowszechnienia, środkiem wyrazu.

Na wszystkich tych etapach twórcy sztuki wideo zagłębiali się w fenomen muzyki i dźwięku, lub sięgali po muzykę jako dodatkowe narzędzie ekspresji. W 21 filmach prezentowanych od 23 sierpnia w Galerii Sztuki Współczesnej BWA muzyka jest więc przejawem buntu, narzędziem globalnego oddziaływania, rozliczenia z przeszłością albo obszarem artystycznych poszukiwań.

Wystawę budują prace najważniejszych przedstawicieli sztuki wideo XX wieku: Nam June Paika, Bruce’a Naumana czy Alexandra Klugego oraz — wśród polskich artystów — Katarzyny Kozyry i Artura Żmijewskiego. Swoje miejsce mają także twórcy swoimi zainteresowaniami wykraczający poza sferę sztuk wizualnych, tacy jak piosenkarka i kompozytorka Laurie Anderson czy kompozytor John Cage. Klamrą spinającą wystawę jest jedna z ostatnich prac chińskiego artysty Ai Weiwei’a, Ai Weiwei does Gangnam Style będącą z jednej strony ironiczną aluzją do internetowej popkultury, a z drugiej — deklaracją artystycznej wolności artysty, który stał się obiektem ataków władz chińskich.

Wystawę przygotowały Instytucja Kultury Katowice — Miasto Ogrodów i Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. Współpraca: Instytucja Kultury Ars Cameralis.

Zapraszamy na wernisaż 23 sierpnia o godz. 18.00

Filmy pokazywane dzięki uprzejmości Video Data Bank (www.vdb.org) oraz Electronic Arts Intermix (EAI),New York.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/