edukacja archiwum | do 01.12

zakończenie projektu — wystawa fotografii dokumentujących akcje

edukacja do sztuki gotowi start! | 2012—2020

projekt edukacyjno-artystyczny DO SZTUKI GOTOWI START! Harmonogram działań w ramach 9. edycji:  14—17 lipca 2020 r. — warsztaty i akcja artystyczna pt. „Powrót do... 

Zapraszamy serdecznie na wernisaż wystawy fotografii, które powstały podczas realizacji działań w ramach projektu DO SZTUKI GOTOWI START! w 2013 roku.

Autorzy zdjęć:
Mateusz Butowski,
Leszek Cylupa,
Aneta Hąc,
Hanna Sitarz-Pietrzak,
Anna Tomaka-Wójcik,
Iwona Wander,
Anna Wołoch.

DO SZTUKI GOTOWI START! to projekt edukacyjno-artystyczny realizowany przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA od początku 2012 roku. Potrzeba realizacji projektu zrodziła się z chęci wyjścia poza mury Galerii, wprost na ulice miasta, po to, by dotrzeć ze Sztuką do mieszkańców Katowic z różnych środowisk i grup wiekowych. Formuła projektu zakłada dwupłaszczyznowe, komplementarne działania: z jednej strony happeningi, performance'y, akcje przeprowadzane przez zaproszonych artystów, z drugiej: działania edukacyjno-animacyjne angażujące grupę osób składającą się z dzieci, młodzieży i osób starszych. Wydarzenia są inicjowane w różnych zakątkach miasta, umożliwiając mieszkańcom Katowic aktywne uczestniczenie w działaniach artystycznych oraz inspirując ich do samodzielnej aktywności twórczej i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu NCK Kultura — Interwencje

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/