wydawnictwa publikacje | 2007

Ireneusz Walczak „Budowanie tożsamości” — katalog z wystawy

wydarzenia główna galeria | 12.01-18.02.07

Ireneusz Walczak — Budowanie tożsamości Charakterystyczny motyw prac Ireneusza Walczaka stanowi postać ludzka widziana od tyłu, często jedynie jej fragment. W języku plastycznym artysty od... 

Twórczość Walczaka przywodzi na myśl Heideggerowskie bycie-tu-otobycie-w świecie. Artysta stawia w prezentowanych pracach pytanie o tożsamość, na które nie istnieje jednoznaczna odpowiedź ani wzór. Każdy sam odpowiada za własną tożsamość, za dokonane wybory, budowanie sensu życia.
Problematyka tożsamości implikuje podstawowe kwestie egzystencjalne — podejmowanie decyzji, czas, pamięć, pokazujące nieustanne trwanie procesu tworzenia siebie, ciągłego reinterpretowania własnego ja pod wpływem zaistniałych okoliczności. Malarstwo Ireneusza Walczaka stanowi swoistą psychoanalizę człowieka współczesnego. Obecność wizerunku ciała w twórczości artysty w dobie digitalizacji, która zdaje się je unieważniać, przypomina o jego wpisaniu w ludzką tożsamość.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/