wydawnictwa publikacje | 2003

„Tomasz Struk — Grand Prix MTG 2000, Grand Prix TGP 2000”

Katalog wystawy zorganizowanej w ramach Międzynarodowego Treinnale Grafiki Kraków 2003.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/