wydawnictwa publikacje | 1998

rzeźby i medale Zygmunta Brachmańskiego

„Dorobek tórczy Zygmunta Brachmańskiego jest ogromny. Próbując wprowadzic pewną systematyzację podzielic można by go na kilka działów: małe formy rzeźbiarskie, których artysta wykonał najwięcej, rzeźby duzych rozmiarów, czasem ponadnaturalnej wielkości, tworzące niekiedy cykle, na które składały się zazwyczaj pojedyńcze postacie, czasem popiersia. Kolejno wymienić należy rzeźbę sakralną, która niekiedy kształtuje cały wystój wnętrza kościoła, wreszcie rzeźbę pomnikową. Na osobną uwage zasługuje dział medalierstwa, którym artysta zajął się najpóźniej.”
Joanna Tarkiewicz — fragment

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/