wydawnictwa publikacje | 1996

Ferdynand Szypuła — grafika — katalog wystawy retrospektywnej

„Nie mogę się poważyć na pełne i kompetentne omówienie dokonań artysty, który od czterdziestu lat znany jest z aktywności twórczej i działalności profesjonalnej w wielu dziedzinach sztuk plastycznych, a właściwie szerzej: sztuk wizualnych. Grafika artystyczna, plakat i inne formy projektowania graficznego, fotografia, scenografia teatralna, a szczególnie scenografia telewizyjna realizowana na potrzeby Teatru Telewizji i programów kulturalnych w katowickiem ośrodku TV (poprzedzona i łączona z pracą operatora kamery TV w tymże ośrodku), czy wreszcie projektowanie i realizacja wiekich wystaw artystycznych głównie dla Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach — to w największy skrócie teren penetracji i zakres dokonań Ferdynanda Szypuły.
Przecież jednak najbardziej czuję się grafikiem powiedział w wywiadzie prasowym sam artysta, a tę deklarację prawie sprzed dwudziestu lat potwierdza nie tylko jego twórczość, ale i udział w ruchu wystawienniczym, związki środowiskowe, wieloletnia współpraca organizatorska z Międzynarodowym Biennale (a później Triennale) Grafiki w Krakowie — zwłaszcza w tworzeniu i realizowaniu cyklicznej wystawy międzynarodowej Intergrafia w Katowicach — słowem jego wszechstronne i owocne związki z grafiką artystyczną.”
Andrzej Pietsch — fragment tekstu z katalogu

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/