wydawnictwa publikacje | 2008

MEDIUM... POST... MORTEM... (Wolumin I & II)

wydarzenia główna galeria | 13.06-27.07.08

Medium… Post… Mortem… Vol. 2 — „redefinicje środka przekazu oraz samego dzieła” Projekt cyklu wystawienniczego „Medium… Post… Mortem…” jest próbą zreflektowania i zdiagnozowania kondycji oraz... 

„Projekt cyklu wystawienniczego Medium… Post… Mortem… jest próbą zreflektowania i zdiagnozowania kondycji oraz potencjału współczesnej sztuki w kontekście zmian i przedefiniowania klasycznego medium, jakie miały miejsce na przestrzeni minionych kilku dekad. Punktem wyjścia dla autora projektu stała się idea przenikania się oraz łączenia właściwości różnych mediów w obrębie jednego dzieła. Stąd prezentowane prace obrazują proces i ewokację transgresywnego myślenia o dziele oraz medium. Z tych też powodów prezentowane wystawy są przede wszystkim demonstracją prac artykułujących problematykę matrycy oraz metod jej przekroczenia w materialnym, medialnym i konceptualnym rozumieniu.”
Roman Lewandowski — fragment tekstu z katalogu

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/