wydawnictwa publikacje | 1998

„Kolekcja grafiki współczesnej Brigitty i Wawrzyńca Węclewiczów” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

W niniejszym katalogu prezentujemy kolekcję grafiki europejskiej XX wieku liczącą 176 prac, zgromadzoną przez państwa Brigittę i Wawrzyńca Węclewiczów ze Sztokholmu. Cały dar ofiarowany Muzeum Narodowemu w Warszawie w latach 1976—1979 liczył 317 obiektów, w tym 11 rysunków artystów polskich i szwedzkich, 6 obrazów artystów polskich, 7 obrazów malarzy szwedzkich, 4 obiekty sztuki zdobniczej i 72-częściowy komplet sztućców, 1 rzeźbę, 12 dawnych rycin, 4 mapy i 13 prac artystów nie określonych.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/