wydawnictwa publikacje | 2007

„Przestrzenie Jerzego Kałuckiego” — monografia

Dorobek twórczy Jerzego Kałuckiego nalezy do wybitnych pozycji sztuki polskiej XX stulecia. Wnosi do niej wartosci indywidualne i nowatorskie. Jego twórczość, osadzona w scjentystycznym nurcie poszukiwań artystycznych, nie jest łatwa w odbiorze, bo każda sztuka wysokiego kwalitetu jest elitarna. Celem tej książki jest przedstawienie i udokumentowanie dorobku artysty, by podkreślić i utrwalić pozycję twórcy, a poprzez możliwie wnikliwe omówienie jego twórczościułatwić odbiorcom jej percjepcję.

Bożena Kowalska — fragment Wstępu z katalogu

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/