wydarzenia | 22 i 23.5

Street Art Festival 2014 — debata „Funkcjonowanie street artu w przestrzeni publicznej…”

Rozprzestrzenienie
Funkcjonowanie street artu w przestrzeni publicznej wraz z jego jednoczesną (nie)obecnością w zakresie krytyki artystycznej.

Przestrzeń publiczna stała się przedmiotem sporu, dotyczącego roli artysty, sposobu jego działalności oraz skutków, które wywołuje. Przez wzgląd na swoją specyfikę wszystkie przykłady tych działań, stają się obszarem negocjacji, jednak te często odbywają się poza środowiskiem krytyki artystycznej. Debata zwraca uwagę na podział prac na projekty społecznie zaangażowane i dzieła wyłącznie estetyzujące. Jest również próbą odpowiedzi na pytanie o to jakie są rzeczywiste efekty działań artystycznych dla mieszkańców przestrzeni i czy same skutki są elementem niezbędnym oraz na to, dlaczego street art znajduje się poza zainteresowaniem krytyki artystycznej i czy można to zmienić.

 

Street Art Festival 2014 szczegóły

 

22 maja 2014
16:00—18.00 panel dyskusyjny
18.00—18.30 przerwa
18.30—19.30 panel dyskusyjny

23 maja 2014
16.00—17.30 panel dyskusyjny
17.30—18.00 przerwa
18.00—19.30 wykład gościa specjalnego

Moderacja:
Piotr Sarzyński

Uczestnicy debaty:
— Andrzej Szczerski,
— Karolina Plinta,
— Stach Szabłowski,
— Joanna Stembalska,
— Cezary Hunkiewicz,
— Mateusz Ściechowski,
— Mikołaj Iwański,
— Piotr Sikora.

Miejsce debaty:
Galeria Sztuki Współczesnej BWA
Wstęp bezpłatny

Dane mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/