wydarzenia główna galeria | 1.08—7.09.14

„Nie Ja” — multimedialna wystawa do 7 września

wydawnictwa publikacje | 2014

Nie Ja — pokłosie multimedialnej wystawy W księgarni Galerii BWA jest dostępny katalog/podsumowanie multimedialnej wystawy „Nie ja”. Nie ja rok wydania: 2014 format: 15 × 22 cm... 

Samuel Beckett pyta o sens życia człowieka, jego osobisty dramat w kontekście Cywilizacji, Czasu oraz Miejsca. Sztuka Nie Ja odnosi się do egzystencjalnych pytań o kobietę. Mówi o mechanicznym żywocie kobiety, która myśli, że została ukarana przez Boga. Nie wnikając w powód wie, że nie cierpi, tak jak nie odczuwa przyjemności w życiu. Kobieta wierzy, że ma coś ważnego do powiedzenia.

Życie i znaczenie człowieka jest zależne od kultury i religii. Natomiast znaczenie kobiet jest nieproporcjonalnie zróżnicowane w zależności od miejsca. W świecie zachodnim rola kobiety jest dobrze rozpoznana. Walka o równouprawnienie w głównym stopniu ukierunkowana jest na problem decydowania o kobietach przez mężczyzn w kwestiach takich, jak prawo do równych stanowisk, prawo do wyboru macierzyństwa oraz wiarygodności kobiety na polu pomiędzy karierą a rodziną.
Jak to się dzieje, że seksualność — atawistyczna wieczna energia — jest przedmiotem manipulacji, a we współczesnych czasach jest elementem tworzącym codzienny krajobraz szczególnie w mediach — głównie wykorzystywana w reklamie — któremu ulegają i mężczyźni i kobiety? Uważasz, że sprawa współczesnej kobiety nie dotyczy ciebie? Projekt ma na celu wykazanie, że każdy z nas jest uwikłany w ten zasadniczy aspekt współczesny i rozmowy o kobiecych mitach oraz prawdach dotyczą ciebie, wpływają na funkcjonowanie w świecie. Marzenie o rozwikłaniu oparów tabu, które polepszyłoby funkcjonowanie nas wszystkich. Jaka jest wolność kobiet w krajach o ustroju teokratycznym? Narzędzia i sposoby kobiece w walce o pozyskanie wolności.
Seksualność kobiet przysparzała wiele problemów od mitów o Adamie i Ewie, poprzez palenie czarownic, prostytucję, molestowanie i gwałt. Ten odwieczny czynnik wzbudzający najwięcej kontrowersji, przez którą Adam i Ewa zostali wygnani z raju, powodująca zawrót głowy i pożądanie, które wzbudzają piękne pragnienie i zakochanie, lub jest powodem molestowania. Manipulacja seksualnością i zapotrzebowanie na nią prowadzące do prostytucji. Atawistyczna potrzeba człowieka, która jeśli jest zblokowana – może prowadzić do neurastenii. Seksualność wzbudzać będzie najgorętsze odczucia na zawsze.
Jednakowoż ten właśnie najbardziej pożądany i znienawidzony pierwiastek magnetyzmu kobiecego — seksualność — został wykorzystany przez ikonę świata zachodniego — królową muzyki pop, Madonnę, jako protest przeciwko agresji wobec pakistańskiej czternastoletniej Malala Yousafzai działającej na rzecz edukacji dla kobiet.
Dostęp do edukacji dla kobiet, do wolności i praw politycznych, obyczajowych, religijnych kulturalnych nie jest problemem nie naszym. Cały świat świadomy jest istnienia sztuki Shirin Neshat. Nie można mówić, iż nie wiemy nic o świecie innym niż nasz. W dzisiejszych czasach znajdujemy się w szczęśliwym położeniu względnego równouprawnienia na Zachodzie.
Jednocześnie pozycja kobiet decyzyjnych i szanowanych nie jest aż tak oczywista w świecie Zachodu. Ile jest tak wybitnych twórców wśród kobiet jak Marina Abramović, Shirin Neshat? Czy gdyby Katarzyna Kobro była mężczyzną, to czy zachowałaby swoje dzieła?
Projekt stawia akcent na ukazanie problemów i konsekwencji dysproporcji płci w świecie. Względny brak tabu w świecie zachodnim i brak wielu praw, w tym do edukacji kobiet w innym miejscu. Projekt stawia pytania o mit równouprawnienia kobiet z mężczyznami, pyta o konieczność dokonywania życiowych wyborów pomiędzy domem a pracą, pyta w końcu dlaczego dyskurs artystyczny o kobietach jest tak ważny.

Kasia Kujawska-Murphy

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/