wydarzenia | do 30.5.2015

przegląd projektów i dokumentacji artystycznych do udziału w międzynarodowej wystawie „Złoty deszcz”

Wyobrażenia czynności mikcji od dawna były obecne w historii sztuki, znajdujemy je między innymi w malarstwie Lorenza Lotto (przełom XV–XVI wieku). Mikcja ma również silny związek z symboliką. W kontekście alchemii zarówno mocz, jak i woda są mianami prima materia, podstawowej materii kosmosu, która w kategoriach psychologii głębi jest stanem świadomego chaosu na początku procesu indywiduacji. W ostatnich latach pojawienie się nowych sposobów obrazowania ciała w sztuce spowodowało przemianę postaw i doświadczeń artystów wobec płynów ustrojowych. Uryna stała się czymś więcej, niż tylko prostym środkiem kontestacji; stała się elementem prezentacji pierwotnej intymności artysty, pobudzając refleksję nad granicami własnego „ja” w spotkaniu z „innym”, czyli z ciemną, zwierzęcą stroną jaźni. Punktem wyjścia do koncepcji wystawy stała się teoria Zygmunta Freuda na temat snów o ekskrementach (sny o mikcji, według Freuda są w rzeczywistości spowodowane przez bodźce seksualne, są regresją do infantylnej postaci erotyki uretralnej) oraz jego spadkobierczyni, bułgarskiej językoznawczyni Julii Kristevej, kojarzonej przede wszystkim z terminem abject, bliskoznacznym z pojęciem obrzydzenia. Kuratorzy zakładają z jednej strony wielopłaszczyznową prezentację problemu ludzkich wydzielin, jak również przełamanie obyczajowego tabu, odwiecznie związanego z fizjologią człowieka. Istotą wystawy jest skupienie się wyłącznie na czynności mikcji, a nie na efekcie, jaki po sobie zostawia w postaci uryny. Gest ten, w zależności od spojrzenia, może być symbolem płodności lub aktu rewolucyjnego.
Prezentowane dzieła mają bardziej stawiać pytania i pobudzać do refleksji, niż udzielać bezpośrednich odpowiedzi.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/