edukacja archiwum | 18—19.12.

warsztaty field recordingu — Marcin Dymiter aka Emiter

Dźwięk — medium czytelne dostępne a jednocześnie zmarginalizowane w kontekście kultury wizualnej. Często główne zadanie dźwięku łączone jest z rozrywką lub muzyką. Tymczasem dźwięk jako zjawisko ma więcej walorów — informacyjnych, poznawczych czy też społecznych a  przede wszystkim jest współczesnym językiem sztuki. Ciekawym przypadkiem sztuki dźwiękowej są nagrania terenowe (ang. field recording) skoncentrowane na dźwiękach otoczenia badanej przestrzeni. Projekt długofalowy poświęcony fenomenowi miejsc, wyjątkowych przestrzeni w rozumieniu akustycznym. Dźwięk danego miejsca jest tematem moich działań. Jednocześnie-poprzez wykłady, warsztaty, spotkania i same realizacje dźwiękowe pragnę przybliżyć idee field recordingu-nagrań terenowych. Studium dźwiękowego otoczenia może być początkiem pojmowania własnej tożsamości a także charakteru danego miejsca.

Idea field recordingu zwiazązana jest z  szerokim widzeniem dźwięku czy też problemów związanych z hałasem w kontekście cywilizacji. Pomysł użycia gotowych dźwięków czy dźwięków otoczenia sięga do pocztątków awanagardy: działań futurystów na polu dźwiękowym i ich fascynacji hałasem, zgiełkiem po perforamtywne wystąpienia dadaistów, aż po kompozycje i działania Johna Cage’a — jednego z najważniejszych kompozytorów muzyki XX. wieku.

Po raz pierwszy termin pejzaż dźwiękowy został użyty przez Alvina Luciera w książce A New Soundscape (1965). Te idee zapoczątkowały zainteresowanie się dźwiękiem otoczenia w szerokim ujęciu. Ruch zainicjował kanadyjski kompozytor Raymond Murray Schafer, który założył stowarzyszenie World Soundscape Project mające na celu realizację nagrań terenowych, analizę środowisk dźwiękowych oraz edukację. Głównym celem stowarzyszenia była refleksja nad fenomenem dźwięku tak zaniedbywanym w kulturze obrazu. World Soundscape Project za pomocą ćwiczeń czyszczenia uszu (ear cleaning), pragnęli doprowadzić do podniesienia komeptencji sonologicznej (sonological competence) w społeczeństwie.

Na podstawie badań, doświadczeń i warsztatów powstała najważniejsza publikacja w dziedzinie ekologii akustycznej Strojenie świata. Również na tym polu ważny i istotny wkład ma Polska: kompozytor Witold Lutosławski zajął się problemem zanieczyszczenia środowiska dźwiękowego doprowadzając do zapisu dotyczącego prawa do ciszy, który w 1969 roku uchwaliła rada UNESCO.

W 1993 roku odbyła się pierwsza konferenecja Międzynarodowa na rzecz Ekologii Akustycznej, która zainicjowała ruch, spotkania i sympozja na terenie całego świata (m.in Anglia, Niemcy, Francja, Kanada, Japonia, USA). Także na uczelniach powstają wydziały łączące wiedzę z zakresu akustyki, ekologii,urbanistyki i architektury szukając rozwiązań na rzecz poprawy otoczenia dźwiękowego. Projekt Pocztówki dźwiękowe propaguje i przybliża ideę nagrań terenowych.

 


http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/