wydarzenia główna galeria | 11.9—18.10.15

Obrazy miasta — wystawa w ramach 150-lecia nadania praw miejskich miastu Katowice

wydawnictwa publikacje | 2015

publikacja „Miasto” wyróżniona na 56. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2015 Publikacja dokumentuje wystawę pt. „Obrazy miasta” przygotowaną według koncepcji kuratorskiej Marka Zielińskiego, który zaprosił do ... 

Miasto
Historia każdego miasta to próba ukazania jego fizjologii oraz fizjonomii, gdyż postrzeganie miasta niczym ciała, czy też wpisanie w jego przestrzeń wizerunku człowieka jest zarówno pociągającym, lecz równocześnie stałym motywem w sztuce. Taki porządek odwołuje się do klasycznego procesu stworzenia, do czasu gdy hierarchię miasta i losu ustanawiała nieprzenikniona cisza, gdy jego rdzeniem staje się tajemnicza baśniowa epifania, a wszystkie myśli kierują się ku tajemnicy mitu, otwierającemu nieskończoną przestrzeń metafizyczną. Jednakże Katowice to miasto, które powstało nie w przestrzeniach iluzji czasu, lecz w momencie gdy czas się zatrzymał w wyniku zderzenia kamienia i metalu, w przeraźliwym huku i zgrzycie, ogłaszającym powstanie miasta z wyroku i woli pieniądza. To on stworzył rytm nowo powstającego miasta, wyznaczył jego horyzonty i panoramę nowo powstających fasad, nakreślał rytm powstających i zarazem znikających ulic, jednocześnie nadał mu barwę nieprzeniknionej szarości wymieszanej z czerwienią wypalonej cegły. Proces rozrastania się miasta i jego amorficzności, to równocześnie proces przypisania miastu nowych, lecz ciągle zmieniających się funkcji społecznych i kulturalnych, zgodnie z dyrektywami, które niosły następujące błyskawicznie po sobie lata oraz dekady. Nie jesteśmy w stanie precyzyjnie odmierzyć i naszkicować przebiegu wielopoziomowej i zmiennej skali czasu w mieście oraz wynikających z tego konsekwencji, gdyż Katowice to również, być może nade wszystko, miasto podziemne, w którym wiele cennych i ważnych zdarzeń tętniło skrywanych gdzieś poza widzialną panoramą. Prawda wyłania się ze szczelin, rys i pęknięć, z narodzin i śmierci.

Kurator Marek Zieliński

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/