wydarzenia główna galeria | 29.10—6.12.15

Carole Benzaken „W każdym momencie, na przyjście i odejście” — w ramach XXIV edycji Festiwalu Ars Cameralis

W każdym momencie, na przyjście i odejście
— tytuł książki poetyckiej Wojciecha Brzoski (WBPiCAK, Poznań 2015)

Carole Benzaken od ponad dwudziestu lat rozwija w swojej twórczości wątki przejrzystości, głębi i światła. Dziś rozpoczyna artystyczny dialog z architekturą. Jej propozycja to próba wpisania się w narrację o Śląsku i jego dziedzictwie, widzianym i interpretowanym przez artystkę z innej przestrzeni kulturowej.

W Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach od 29 października do 6 grudnia zostanie zaprezentowana seria prac odzwierciedlających podróże Benzaken, poczynając od lat 90. Słowo podróż jest tu w pełni uzasadnione, gdyż artystka poprzez wykorzystanie różnych mediów (od malarstwa poprzez użycie techniki szkła laminowanego po sztukę wideo) przemierza granice pomiędzy malarstwem a sztukami dekoracyjnymi, zręcznie łącząc różnorodne kody obrazów i sposoby ich percepcji.

W ramach tej wystawy zaprezentowana zostanie (po raz pierwszy w Polsce) instalacja 15 świetlnych stołów Saviv, saviv. Opracowana specjalnie pod kątem śląskiej wystawy instalacja odnosi się do biblijnej wizji doliny wyschłych kości z Księgi Ezechiela (37:1 –14). Tekst Ezechiela objawił Artystce oczywistość tytułu figur Saviv, saviv, jako zobrazowania pulsującego światła wlewanego w trzewia polskiej ziemi. Tak oto dzieło dociera do miejsca swojego przeznaczenia.

Wystawa zainaugurowana w 2014 roku prezentacją w Nancy odzwierciedla artystyczne peregrynacje Carole Benzaken. Z Lotaryngii, ziemi polskiego króla Stanisława Leszczyńskiego (1677—1866) wędruje na Śląsk z jednej czasowości do drugiej. W centrum zainteresowań artystki znajduje się kwestia szeroko pojętej migracji w ścisłej relacji z naszym krajem, krajem wędrówek ludności par excellence. Dzięki refleksji nad historią i teraźniejszością, próbuje stworzyć pojęcie europejskości — parodię Gombrowiczowskiej polskości.

Bryła węgla, swoista próbka geologiczna regionów — Lotaryngii i Śląska — w szerszym kontekście łączy różne światy, Afrykę i Europę. W zbiorowej wyobraźni węgiel może funkcjonować jako znak kwestionujący terytorium, a zarazem jako symbol odbudowy tożsamości, czyli dialektyczny obraz w którym, jak pisał Walter Benjamin, byłość piorunowym błyskiem tworzy konstelację z teraz*.

Zatem wystawa odbywająca się w tej swoistej konstelacji — w różnych miejscach i czasie — w każdym momencie, na przyjście i odejście, każe nam stanąć twarzą w twarz z historią regionu, dziełem i naszym życiem.

Carole Benzaken / Claire Stoullig
lipiec 2015

* Walter Benjamin Pasaże, Tłum. Ireneusz Kania

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/