edukacja archiwum | 15-26.02.2016

Pola widzenia — wspólna akcja edukacyjna katowickich instytucji kultury

Podczas Forum Animatorów Sztuki Najnowszej, zorganizowanego przez Bibliotekę Śląską 15 grudnia 2015 r., pojawiły się postulaty, które skłoniły kilka katowickich instytucji kultury do podjęcia wspólnej akcji edukacyjnej w województwie śląskim.

Przedsięwzięcie nazwane „Pola widzenia” będą realizować wspólnie: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Galeria Sztuki Współczesnej BWA i Biblioteka Śląska, będąca jego inicjatorem.

Adresatem przygotowywanych działań są dzieci i młodzi ludzie, a tematem jest sztuka wizualna ukazywana w różnych kontekstach.

Ważną częścią akcji są wystawy bieżące, których istotnym wątkiem jest odkrywanie powiązań sztuki wizualnej z literaturą, muzyką, historią i ekologią. Poszukiwanie harmonii bądź dysharmonii kontekstowych między różnymi dziedzinami ma szansę otworzyć nowe „pola widzenia”, poszerzyć i pogłębić odbiór u młodych ludzi.

Dopełnieniem przedsięwzięcia będzie wystawa Wydawnictwa Dwie Siostry w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach, prezentująca ilustracje Aleksandry i Daniela Mizielińskich do książki Sebastiana Cichockiego pt. „S.Z.T.U.K.A.”. Wystawa ma formę przestrzennej instalacji.

W zakresie edukacji kulturalnej na Śląsku „Pola widzenia” są pierwszym tego typu przedsięwzięciem zmierzającym do stworzenia wspólnej platformy edukacji kulturalnej, kształtującej kompetencje młodych odbiorców. Od 15 do 26 lutego 2016 r. odbędzie się ponad 300 warsztatów, spotkań i pokazów.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/