wydarzenia główna galeria | 16.09.16

Atelier 34zero Muzeum prezentuje Atelier 340 Muzeum

wydawnictwa publikacje | 2016

publikacja „Atelier 34zero Muzeum prezentuje Atelier 340 Muzeum” Atelier 340 Muzeum, ze swoją powierzchnią sięgającą dwóch tysięcy metrów kwadratowych, ze swoimi eklektycznymi salami, których przestrzeń... 

Na przestrzeni 35 lat niezależne centrum sztuki współczesnej w Brukseli, Atelier 340 Muzeum, zgromadziło międzynarodową kolekcję sztuki najnowszej, ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby, realizując wystawy problemowe, konfrontacyjne i monograficzne.
Od początku swojego istnienia instytucja borykała się z niedofinansowaniem ze strony władz miasta, wywodzących się z partii socjalistycznej, co doprowadziło w końcu do konieczności zawieszenia działalności.
Artyści skupieni wokół Atelier 340 Muzeum, tacy jak: Wacław Szpakowski, Katarzyna Górna, Nils-Udo, Bernar Venet, Bob Verschueren, Patrick Dougherty, podejmowali w swych pracach tematy związane z naturą, abstrakcją oraz wątki socjologiczne. Na każdym etapie budowania kolekcji kładziono nacisk na jej wartość estetyczną ale również aktualność podejmowanych problemów.
Na kolekcję składają się zarówno prace zakupione przez Atelier (ok. 80 proc.) jak i podarowane instytucji przez artystów. Szczególne znaczenie nadają jej często intymne i przyjacielskie relacje, które łączyły twórców z instytucją.
Obecnie w kolekcji oprócz rzeźby znajduje się malarstwo, rysunek i fotografia.

Kurator: Wodek

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/