wydarzenia mała przestrzeń | 30.09.2016

obrona pracy doktorskiej Łukasza Jastrubczaka

„Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania społeczeństwa jest wymiana towarów i usług. Materialnym ekwiwalentem wszelkich możliwych przedmiotów wymiany było złoto. Materiał trwały, uwodzący kolorystycznie, który w pewnym momencie, w celu usprawnienia wymiany, został zastąpiony papierowym dowodem wartościowym — pieniądzem. Poszczególne państwa do pewnego momentu, magazynowały w skarbcach złoto, jako materialny ekwiwalent pieniądza w obrocie. W końcu jednak nawet i ta forma zabezpieczenia wartości gotówki w obiegu uległa wyparciu. Obecnie nie istnieje materialne zabezpieczenie pieniądza w obiegu. System gospodarki finansowej rozrósł się do gigantycznych rozmiarów, tak wielkich, że jakiekolwiek zabezpieczenie bogactwa w formie materialnej nie byłoby możliwe. Obrót kapitałem w ramach systemu finansowego, oparty jest, na swego rodzaju umowie, której strzeże autorytet państwa, i instytucji finansowych oraz niespodziewanie wysoki poziom optymizmu jego użytkowników, niepoparty niczym, co mieściłoby się w racjonalnych kategoriach […]”

Tym akapitem rozpoczyna się rozprawa doktorska Łukasza Jastrubczaka, dotycząca dematerializacji obiektu w sztuce konceptualnej lat 60., emancypacji kulturowej i społecznej w Ameryce lat 60. i 70. oraz rozpoczętego w tamtym okresie procesu dematerializacji pieniądza.

Promotor pracy: dr hab. Agata Zbylut

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/