wydarzenia mała przestrzeń | 3—26.02.2017

Efekty uboczne — wystawa w Małej Przestrzeni

„…3 lutego 2017 roku o godzinie 17.55 na stole prosektoryjnym spotkała się maszyna do szycia i — bynajmniej nie parasol — ogon szczura. Ponieważ wszyscy świadkowie i uczestnicy zdarzenia zniknęli, nie wiadomo czy spotkanie było przypadkowe czy może planowano je od dawna. Wśród znalezionych na miejscu dowodów wymienia się zabezpieczoną przy wyjściu ewakuacyjnym notkę pokrytą szczurzym pismem. Grafolog rozszyfrował napis jako „to sprawka Chromrego”. Policja próbuje ustalić jego (bardziej) prawdziwą tożsamość. Podejrzany może być każdy, kogo wyobraźnia bywa nieposkromiona…”
Fragment tekstu kuratorskiego Zofii Małysy


„Wiemy już, czego ogólnie spodziewać się po rzeczywistości, i wcale nie mamy ochoty dowiadywać się więcej” — konstatuje w jednym ze swoich esejów Michel Houellebecq. Niezgoda na taki stan rzeczy jest jednym ze skutków myślenia plastycznego. Jakie są jego efekty uboczne? Zgodnie z definicją: inne niż zamierzone.
Na wystawie w Małej Przestrzeni zaprezentowane zostaną prace trójki artystów: przestrzenne formy Kingi Nowak, mural Kornela Janczego i grafiki Bolesława Chromrego. W swoich działaniach podejmą oni tematykę związaną z marzeniami o świecie, w którym kolory, formy i kształty stanowią odzwierciedlenie spełnionej fantazji.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/