wydarzenia | do/till 15.09

regulamin 25 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2017 do pobrania

Zapraszamy do udziału w kolejnej 25 edycji Biennale Plakatu Polskiego. Poniżej regulamin konkursu do pobrania.

Kwalifikacji plakatów do udziału w 25 Biennale Plakatu Polskiego dokona Komisja Kwalifikacyjna, natomiast nagrody i wyróżnienia przyzna Jury powołane przez organizatorów.

Jury uhonoruje autorów najwybitniejszych plakatów nagrodami: Grand Prix, Złotym Medalem Marszałka Województwa Śląskiego, Srebrnym i Brązowym Medalem Prezydenta Miasta Katowice oraz Wyróżnieniami Honorowymi. Przyzna także nagrodę za szczególny wkład w rozwój sztuki plakatowej w Polsce.
Poza nagrodami regulaminowymi przewiduje się przyznanie nagród fundowanych.

Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród nastąpi w dniu otwarcia wystawy 25 Biennale Plakatu Polskiego.

Lista uczestników, których prace zakwalifikowały się do wystawy zostanie ogłoszona na stronie internetowej Galerii po obradach Komisji Kwalifikacyjnej, nie później niż do końca września 2017 r. Laureaci o przyznanych nagrodach zostaną powiadomieni listownie.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/