edukacja archiwum | 23.08

warsztaty dla dzieci z artystką Izą Rutkowską

edukacja do sztuki gotowi start! | 2012—2020

projekt edukacyjno-artystyczny DO SZTUKI GOTOWI START! Harmonogram działań w ramach 9. edycji:  14—17 lipca 2020 r. — warsztaty i akcja artystyczna pt. „Powrót do... 

Warsztat zakłada reinterpretację dotychczasowych funkcji i znaczeń wybranych katowickich pomników. Dzięki spacerowi z materiałami plastycznymi w pobliżu znanych katowickich pomników będziemy zatrzymywać się i przyglądać znanym dotąd formom z innej, bardziej abstrakcyjnej strony. Wyszukamy kształtów zwierzęcych w każdym z pomników i nadamy im nowe formy i kształty. Zastanowimy się też jak zmiana formy wpłynęłaby na rzeczywistość wokół i na sposób postrzegania i zachowań w wybranej przestrzeni.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/