wydarzenia główna galeria | 23.02—15.04

Filip Dujardin — overview / przegląd — wystawa do 15 kwietnia

Dujardin stara się oczyszczać i pobudzać percepcję widza, przesterować jego myślenie na nowe tory, wytrącać z rutynowego postrzegania przestrzeni, zwłaszcza najbliższego otoczenia.
Artysta studiował historię sztuki na Uniwersytecie w Gandawie, gdzie specjalizował się w historii architektury, by zwrócić się w stronę praktyki. Chciał budować, projektować, tworzyć nowe formy, wykorzystując przy tym medium fotografii, a szczególnie cyfrowe narzędzia jej obróbki. Jego główną metodą stał się fotomontaż. Na początku przygotowywał modele budowli z klocków Lego, które potem fotografował. Później wypracował inną metodę. Na  zdjęcia realnych budynków nakładał za pomocą programów do obróbki fotografii, fragmenty innych budowli, tworząc w ten sposób zupełnie nowe struktury.

Na wystawie w Galerii BWA obejrzymy nieznane pejzaże Katowic i fotograficzne transformacje katowickich budowli.

Filip Dujardin http://www.filipdujardin.be/

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/