wydawnictwa publikacje | 2008

podsumowanie cyklu wystaw „Śląsk active”

wydarzenia główna galeria | 26.04-08.06.08

Śląsk active (3) — czy zostaliśmy o(d)czarowani? Po ostatniej odsłonie cyklu wystaw „Śląsk active” twórczość dwóch z prezentowanych artystów zasługuje na specjalną uwagę... 

wydarzenia główna galeria | 8.08-3.09.2006

Śląsk active (2) — aktywnie, pięknie i nowocześnie „Śląsk active 2” to druga w katowickiej galerii BWA prezentacja prac młodego pokolenia artystów, którzy biograficznie związani... 

wydarzenia główna galeria | 11.01-27.01.05

Śląsk active (1) — ma właściwości energetycznego napoju o podobnej nazwie Działa ożywczo, regenerująco, wytrąca z odrętwienia. Projekt „Śląsk active” wynika z potrzeby przewartościowania, przełamania... 

Książka „Śląsk Active” jest podsumowaniem cyklu trzech wystaw „Śląsk active” i obejmuje obszerną dokumentację fotograficzną wszystkich prezentowanych realizacji i zbiór tekstów na temat sytuacji młodej śląskiej kultury. Zawiera zarówno teksty krytyczne dotyczące poszczególnych edycji wystawy, interdyscyplinarne analizy aktualnie obserwowanych zjawisk kulturowych — między innymi słownik muzyki powstającej na Śląsku, ukierunkowany na alternatywne brzmienia, charakterystyczne dla ostatniego dziesięciolecia — jak i zarys kondycji tutejszej sceny teatralnej. Historycy sztuki, kulturoznawcy i socjolodzy diagnozują miejsce śląskich artystów prezentując obraz nielinearny, niepowiązany ściśle instytucjami, przeczący określaniu Śląska „kulturalną pustynią”.

Tytuł cyklu wystaw konstruowanych z potrzeby przewartościowania dominującego stereotypu sztuki śląskiej, nasuwa skojarzenia z energetycznym napojem. Z tego względu towarzysząca mu książka składa się z czterech części, każdej z nich odpowiada inny kolor papieru. „Biała” zawiera teksty z ich angielskimi tłumaczeniami. Części różowa, niebieska i żółta, przyporządkowane są do prezentacji kolejnych odsłon wystaw. Kolorowe kartki, na których umieszczono dokumentacje poszczególnych widoków ekspozycji z założenia mają wybijać z rutyny patrzenia, ustawiać prace w kontekście kolejnych części „Śląsk active”, odsłaniając ich wewnętrzną dynamikę,. Kolorystyczne podziały podkreślają jedność czasu i przestrzeni poszczególnych prezentacji, służą scaleniu prac wewnątrz ekspozycyjnej narracji. Żywe kolory stanowią odzwierciedlenie idei ruchu i zmian towarzyszących pączkowaniu artystycznego potencjału.

Kryterium wszystkich odsłon cyklu była cecha active — rozumiana jako otwartość na poszukiwania, przełamywanie wypracowanych schematów, stąd projekt okładki przypominający teczkę na dokumenty, w której zarówno teksty jak i dokumentacja fotograficzna zostają włożone na zasadzie luźnych notatek, zapisków kuratorskich, szkiców i luźnych pomysłów, na zasadzie strategii rozproszonych tropów, która przyświecała czasowej przebudowie galerii w laboratorium.

Poręczny format książki podkreśla, odcinający się od konserwatywnego podejścia, tymczasowy charakter mutującego kompendium wiedzy, rejestru aktualnych, szybko zmieniających nurtów i osobowości artystycznych. „Śląsk active” został zaprojektowany na kształt spisanego na gorąco słownika, będącego jedynym kluczem do nowo odkrytego, ewoluującego języka.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/