edukacja archiwum | 27—28.10

warsztaty ANIMACJI poklatkowej — zapraszamy

edukacja klub sztuk

Klub Sztuk Galerii BWA — warsztaty twórczej aktywności Klub Sztuk przy Galerii BWA to warsztaty twórczej aktywności, w ramach których uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi... 

Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom techniki animacji poklatkowej — prezentacja ogromnych możliwości, jakie daje to medium, szczególnie w zakresie szerokiej gamy materiałów, wykorzystywanych do tworzenia postaci i scenografii.

Dzień I 
1. Wprowadzenie
Teoretyczne wyjaśnienie techniki animacji poklatkowej z prezentacją przykładów.
2. Praca z komputerem
Prezentacja darmowego oprogramowania AnimatorDV, przeznaczonego do składania animacji poklatkowej.
3. Tworzenie scenografii i modeli
Uczestnicy przygotowują plany, scenografię i obiekty do swoich krótkich filmów.

Dzień II
1. Animacja
Praca z przygotowanymi dzień wcześniej obiektami.
2. Postprodukcja
Skład, montaż i udźwiękowienie filmów powstałych w trakcie warsztatów.

Do realizacji filmów uczestnicy wykorzystać mogą aparaty fotograficzne bądź telefony komórkowe.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/