wydarzenia główna galeria | 14.09-4.11

Tomasz Struk. Prześwity i (nie)pamięci — wystawa

Wystawa „Tomasz Struk. Prześwity i (nie)pamięci” jest projektem artystycznym obejmującym cykl wydarzeń zadedykowanych i poświęconych pamięci jednego z najwybitniejszych polskich artystów — Tomaszowi Strukowi. Artysta, jak przystało na prawdziwego Europejczyka, mimo że biograficznie blisko związany był z Bytomiem, Gliwicami i Katowicami, to tworzył, mieszkał i pracował także poza granicami Polski — w Berlinie oraz Paryżu.

Wystawa i towarzysząca jej monografia pt. „Tomasz Struk. Prześwity i (nie)pamięci” ma służyć przypomnieniu sylwetki oraz dorobku artysty, a także ukazać jego twórczość w szerszym kontekście współczesnych praktyk artystycznych. Nieodrodnym elementem tej schedy jest bez wątpienia problematyka genealogii gestu oraz pamięci. Dyskurs czasu i odciskającego się w pamięci „śladu” pojawił się w pracach Tomasza Struka już pod koniec lat 70. XX w. W procesie rekonstruowania przestrzeni Mnemosyne to, co nieobecne zostało przezeń przywołane w formie rytów, odcisków, rastru. Niezwykły w twórczości Struka jest autentyczny esencjalizm w wyłuszczaniu tropów pamięci i lokalizowaniu ich w porządku eschatologicznym człowieka.

Integralnymi elementami pokazu jest prezentacja instalacji „Stan pamięci” w przestrzeni Muzeum Śląskiego oraz wystawa prac graficznych w Rondzie Sztuki  ASP pt. „Prześwity”.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/