wydarzenia | do 15.10

nabór na stanowisko Specjalisty w Dziale Programowym

Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej BWA ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Programowym, ¾ etatu.

Dokumenty należy wysłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy Specjalista w Dziale Programowym” na adres:

Galeria Sztuki Współczesnej BWA
aleja Korfantego 6, 40-004 Katowice

lub osobiście do dnia 15.10.2018 r. do godziny 15.00 w siedzibie Galerii BWA w sekretariacie (pokój nr 3).

Szczegóły ogłoszenia i dokumenty do pobrania.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/