edukacja archiwum | 13.10

warsztaty AKWARELI — studium rośliny

edukacja klub sztuk

Klub Sztuk Galerii BWA — warsztaty twórczej aktywności Klub Sztuk przy Galerii BWA to warsztaty twórczej aktywności, w ramach których uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi... 

Spotkanie podzielone jest na trzy obszary tematyczne:
1. Zapoznanie z techniką akwareli ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tej techniki w ilustrowaniu roślin
2. Pokazanie różnic w sposobach przedstawiania flory w ilustracji naukowej i artystycznej, (czy dokumentacja może być kreacją?)
3. Zajęcia praktyczne — studium rośliny — akwarela

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/