edukacja archiwum | 24—25.11

sztuka ornamentu — spacer architektoniczny i warsztaty sztukatorskie

Warsztaty historyczno-sztukatorskie, przybliżające architekturę Katowic i jej dekoracje. Mając do dyspozycji bogactwo ornamentów zdobiących katowickie kamienice i budynki użyteczności publicznej, uczestnicy zapoznają się z wybranymi przykładami detalu architektonicznego i wykonają w dwóch technikach ozdobne płyciny.

Warsztaty będą podzielone na dwie części. Pierwsza — teoretyczna — będzie poświęcona historii katowickich dekoracji, w jej trakcie odbędzie się także spacer architektoniczny. Druga będzie częścią praktyczną, podczas której będą wykonywane elementy dekoracyjne w technice sgraffita oraz formowane i modelowane ręcznie ze świeżej zaprawy.

Warsztaty mają zaznajomić uczestników z różnorodnością zdobień budynków począwszy od połowy XIX wieku do końca XX wieku oraz z dwiema technikami sztukatorskimi.

Uczestnicy samodzielnie, choć pod okiem fachowczyń, wykonają swoje dekoracje.

Przebieg warsztatów
Dzień pierwszy
1. Wykład — ornament w Katowicach.
2. Spacer architektoniczny po centrum Katowic.
3. Wykonanie dekoracji w technice sgraffita — odwzorowanie rysunku na przygotowanych wcześniej płytkach oraz dalsza praca nad dekoracją.

Dzień drugi
1. Kontynuacja pracy z pierwszego dnia.
2. Wykonanie dekoracji w technice ręcznego formowania ze świeżej zaprawy — odwzorowanie rysunku na przygotowanych wcześniej płytkach oraz dalsza praca nad dekoracją.
3. Podsumowanie.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/