edukacja archiwum | 28.02.

Wydobyć dźwięk, uwolnić ruch ­— bezpłatne warsztaty beatboxowo-taneczne

edukacja klub sztuk

Klub Sztuk Galerii BWA — warsztaty twórczej aktywności Klub Sztuk przy Galerii BWA to warsztaty twórczej aktywności, w ramach których uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi... 

Potrzeba wytwarzania muzyki, kreowania dźwięków, melodii, a także poruszania się na różne sposoby towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów. Te warsztaty łączą dwie dziedziny: beatbox — formy rytmicznego tworzenia dźwięków za pomocą aparatu mowy oraz tańca współczesnego — czerpiącego w tym przypadku z naturalnych, fizjologicznych możliwości ekspresji ciała, skupiającego się na impulsie i intencji do ruchu.

Zajęcia obejmują: rozgrzewkę oddechową i głosową, naukę podstaw beatboxu, nagrywanie dłuższych fragmentów muzycznych za pomocą tzw. loopstacji, kolektywne ćwiczenia i gry ruchowe, tworzenie kombinacji opartych na elementach tańca współczesnego, a przede wszystkim: reagowanie ruchem na dźwięk i dźwiękiem na ruch, czyli różnorakie połączenia obu dziedzin w zadaniach twórczych. 

Dla kogo?
Zajęcia przeznaczone są dla osób powyżej 16 roku życia, ciekawych doświadczenia wyżej opisanej „hybrydy”, chętnych do pracy zespołowej i indywidualnego treningu własnych umiejętności. Poziom zaawansowania nie ma znaczenia — formuła warsztatów jest otwarta!

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/