edukacja archiwum | 30.03

warsztaty malowania AKWARELĄ — studium rośliny

Spotkanie będzie podzielone na trzy obszary tematyczne:
1. Zapoznanie z techniką akwareli ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tej techniki w ilustrowaniu roślin.
2. Pokazanie różnic w sposobach przedstawiania flory w ilustracji naukowej i artystycznej (czy dokumentacja może być kreacją?).
3. Zajęcia praktyczne — studium rośliny, akwarela.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/